top of page

Jak se přihlásit

Předlohu na vyplnění k přihlášce stahujte zde

Přihlášky zasílejte na info@detskaoperapraha.cz do 10. 5. 2024 s potvrzením (kopie) o uhrazení poplatku 800,- Kč  číslo účtu 370523001/5500.

V případě potřeby klavírní doprovod zajištěn za poplatek 300,- kč. Pokud není vlastní doprovod, je nutno zaslat kopie notového materiálu spolu s přihláškou na adresu Týnská 7, Praha 1, 11000 nebo zaslat notový materiál ve formátu PDF e-mailem na adresu prazskypevecnoty@seznam.cz společně se jménem soutěžícího a kategorií jíž se účastní a to nejpozději do 10.5.2024. Bližší podrobnosti o místě konání a časovém rozvrhu budou zveřejněny na webových stránkách.

bottom of page